O Planisware EPM-PPM

Planisware to zintegrowany system zarządzania projektem oraz zarządzania portfolio, który zajmuje się całościowo i integralnie całym cyklem tworzenia projektu – począwszy od zarządzania pomysłami, poprzez wymagania, aż do wypuszczenia produktu.

Na poziomie wykonawczym zarządzania projektem, Planisware obejmuje jego przebieg w stosunku do kosztów, czasu trwania oraz zasobów , przy jednoczesnym ulepszaniu praktyki zarządzania projektem – zgodnie z logiką postępu kontynuowanego.

Na poziomie pilotażowania portfolio, rozwiązania Planisware pomagają zdefiniować i zarządzać strategią działania projektu w sposób długofalowy. Dają także wiedzę o zależnościach między możliwościami organizacyjnymi, przewidywanymi wymaganiami, a także pomagają przygotować i pilotować wymagania budżetowe.


Oprogramowanie Planisware odnajdujemy u wielu klientów sektora przemysłowego, samochodowego, lotniczego, obrony, farmaceutycznego, informatycznego, energetycznego, telefonicznego oraz usługowego. Można tutaj wymienić : Michelin, Air France, Alsthom, Renault, Volvo Parts, Biomerieux, Bayer, Bosch engineering, Airbus, Arianespace, EADS, CEA, Eurocopter, Areva, EDF, etc

Począwszy od stworzenia w 1996 roku, firma Planisware osiąga od 15 do 20 %. Planisware jest także zakorzeniowny poza rynkiem francuskim. Tylko w 2012 roku, około 60 procent jego dochodu zostało osiągnięte między innymi w : Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Korei.

Zyski te mają związek z solidnością programu, jego kompletnością, ogromnymi możliwościami konfiguracyjnymi, jak również oferowaną możliwością pracy w środowisku wielojęzycznym.

Planisware otrzymał jako jedyny pozycję zwycięzcy w badaniach przeprowadzonych przez Info-Tech w latach 2011 i 2012.

Planisware par Planisware

FirmaPlanisware
Ostatnie wydaniePlanisware v6
ŚrodowiskoMicrosoft Windows, Linux 64 bits, Mac OSX
LicencjaPropriétaire

Czytaj więcej...